Bestuur

Tots Keerbergen is een Vereniging Zonder Winstbejag die net zoals andere vzw's alleen kan bestaan door de inzet en toewijding van vrijwilligers. Extra hulp is daarbij altijd welkom. Indien jij je dus geroepen voelt om deel te nemen aan het verenigingsleven, geef dan een seintje aan een bestuurslid.

Het bestuur van de club komt een aantal keer per jaar samen om het reilen en zeilen van de club te bespreken en in goede banen te leiden. 

Voorzitter

Luc Rombouts
Telefoon: 0468/12 06 97
Email: voorzitter [at] tots.be

De voorzitter is verantwoordelijk voor:

 • Het algemeen coördinerend optreden binnen de club
 • Het optreden als woordvoerder van de vereniging, bijvoorbeeld in de gemeentelijke Sportraad
 • Het onderhouden van contacten met de beheerders van de sporthal (o.a. de reservatie van de terreinen)
 • Het onderhouden van contacten die bevorderlijk kunnen zijn voor de club

Secretaris

  Email: secretaris [at] tots.be

De secretaris is verantwoordelijk voor administratieve zaken:

 • De ledenadministratie, zowel naar de leden toe als naar Badminton Vlaanderen.
 • Het plaatsen van de nodige berichten op de website
 • Het notuleren van de bestuursvergaderingen
 • Correspondentie met Badminton Vlaanderen en de VVBBC
 • Mailings naar de leden

Penningmeester

Philip Van Wely
Telefoon: 0477/30 15 33

Email: penningmeester [at] tots.be

De penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • Het voeren van de financiële administratie en beheren van de gelden van de club
 • Het innen van de lidgelden, donaties en inkomsten van andere activiteiten
 • Het verrichten van de nodige betalingen
 • De belastingsaangifte van de vzw
 • Het opstellen van de begroting en het financiële jaarverslag

Andere bestuursleden

Deze bestuursleden leveren elk ook een bijdrage aan de goede werking van de club.

Tim Robeyns

 

Mieke Bosmans