Competitiecel

De competitiecel bestaat uit de competitieverantwoordelijken die worden aangesteld door het bestuur.  De competieverantwoordelijken:

  • nodigen jaarlijks alle leden uit om aan te geven of en welke competitie zij wensen te spelen en of zij ploegkapitein wensen te zijn
  • stellen de competitieploegen samen.  De officiële samenstelling kan hierbij verschillen van de effectieve samenstelling.
  • zijn verantwoordelijk voor de kalenders van de ploegen.  Ze gaan na of er zich problemen voordoen, ontvangen aanvragen van andere clubs tot het verplaatsen van ontmoetingen en trachten een oplossing te vinden.
  • zijn verantwoordelijk voor de communicatie met de ploegkapiteins.

 

Jonas Eraly
Telefoon: 0498/77 83 88
Email: competitiecel [at] tots.be