Lidgeld

Het lidmaatschap bij Tots Keerbergen loopt gelijk met het lidmaatschap bij Badminton Vlaanderen: per kalenderjaar (en dus niet per seizoen/schooljaar zoals soms onterecht wordt verondersteld).  Je betaalt dus steeds om lid te worden van de club tot het einde van het huidige kalenderjaar.  Het maakt daarbij ook niet uit of je lid wordt in januari of pas in april.  Alleen wanneer je na 1 juli lid wordt van de club, heb je recht op een verminderd tarief.  Dat verminderd tarief is dan weer geldig tot en met november.  Wanneer je in december lid wordt, betaal je weer het volle tarief, maar dan is je lidmaatschap geldig tot het eind van het volgend kalenderjaar.

Als je al lid bent van Tots Keerbergen, krijg je in december een mail toegestuurd met informatie over de hernieuwing van je lidmaatschap voor het volgend jaar.

In 2018 is het jeugdstatuut mogelijk voor spelers geboren in 2000 of later. Spelers geboren in 1999 kiezen voor het statuut recreant of competitiespeler.

Alle lidgelden dienen betaald te worden via overschrijvingen op het rekeningnummer van de club:
IBAN: BE34 3300 6511 0090
BIC: BBRU BE BB

Lidgelden 2018 (januari tot december)

Competitiespeler: € 155,00
Jeugdspeler: € 125,00
Recreant: € 115,00

Gezinskorting

€7,50 korting voor het derde aangesloten gezinslid,
€10,00 korting voor het vierde aangesloten gezinslid
€12,50 korting voor het vijfde aangesloten gezinslid

Lidgelden 2018 (juli tot december)

Competitiespeler: € 75,00
Jeugdspeler € 60,00
Recreant: € 60,00