Attest Lidmaatschap (voor oa mutualiteit)

De meeste mutualiteiten bieden wel een mogelijkheid om een deel van het lidgeld bij hen te recupereren, en dit voor het aanmoedigen van een gezonde levensstijl.  Bij elke mutualiteit kan je daarvoor een formulier bekomen wat dan dient ingevuld te worden. 

Belangrijk

Vanwege de grote administratieve rompslomp die ermee gepaard gaat om elk formulier voor iedereen manueel in te vullen, kiest Tots Keerbergen ervoor om dit NIET te doen.  Het heeft dus geen zin om zo'n formulier te overhandigen aan de club.  In plaats daarvan ontvangt elk lid na betaling van z'n lidgeld automatisch een attest per email.  Hier kan je een voorbeeld van zo'n attest bekijken:

Attest Lidmaatschap Tots Keerbergen.pdf

Dit attest kan je afgeven aan je mutualiteit (of eender welke andere instantie die om een attest vraagt).