De verschillende rollen in een competitieploeg

Ploegkapiteins

De ploegkapiteins worden aangesteld door de competitiecel.  De ploegkapitein:

  • overlegt met de competitiecel over mogelijke problemen met de kalender.
  • verwittigt zijn/haar ploeg voor elke ontmoeting en zorgt ervoor dat voor elke ontmoeting voldoende spelers aanwezig zijn.
  • bepaalt de opstelling van zijn/haar ploeg in de ontmoeting en vult een uitwisselingsformulier in bij een thuiswedstrijd.
  • zorgt ervoor dat er bij een thuiswedstrijd een wedstrijdformulier wordt ingevuld en dat de resultaten zo snel mogelijk online worden ingegeven.
  • zorgt ervoor dat er bij een thuiswedstrijd steeds voldoende shuttles aanwezig zijn.

Competitiespelers

De competitiespeler:

  • ontvangt de definitieve kalender van zijn/haar ploegkapitein en houdt in de mate van het mogelijke de vastgelegde speelmomenten vrij.
  • verwittigt de ploegkapitein tijdig indien hij/zij niet kan meespelen.  Indien men niet kan meespelen dient men zich in normale omstandigheden minstens één week op voorhand af te melden bij de ploegkapitein.
  • betaald een verhoogd lidgeld