Attest Lidmaatschap

afbeelding van TotsWebmaster

De meeste mutualiteiten bieden wel een mogelijkheid om een deel van het lidgeld bij hen te recupereren, en dit voor het aanmoedigen van een gezonde levensstijl.  Bij elke mutualiteit kan je daarvoor een formulier bekomen wat dan dient ingevuld te worden.  Vanwege de grote administratieve rompslomp die ermee gepaard gaat om elk formulier voor iedereen manueel in te vullen, kiest Tots Keerbergen ervoor om dit NIET te doen.  In plaats daarvan ontvangt elk lid na betaling van z'n lidgeld automatisch een attest per email.  Dit attest rondgestuurd in twee verschillende vormen (als .docx document in de bijlage en als HTML mail) en je zou dit dus ontvangen moeten hebben.

Dit attest kan je afdrukken en gebruiken als bewijs van aansluiting bij onze club.