Verzekering

Alle leden van Tots Keerbergen zijn ook aangesloten bij Badminton Vlaanderen en zijn dus verzekerd door de verzekeringspolis afgesloten door hen.  Ook spelers die komen proberen en ingeschreven zijn in het gastenboek zijn automatisch verzekerd.  Alle informatie hierover kan je hier terugvinden op de website van Badminton Vlaanderen.

Wat is verzekerd ?

Iedereen die aangesloten is bij de club, is erg ruim verzekerd:

 • De beoefening, voorbereiding, organisatie, beheer, administratie etc. van BADMINTON met inbegrip van competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen en bijkomende activiteiten georganiseerd door de federatie en/of de aangesloten clubs.
 • De organisatie van niet-sportactiviteiten in clubverband (BBQ, quiz, etc.).
 • De organisatie en recreatieve beoefening van andere sporten in clubverband (met uitsluiting van gevaarlijke sporten)

Zowel de burgerlijke aansprakelijkheid tov een derde als de lichamelijke ongevallen zijn verzekerd.

Wat te doen bij een blessure ?

Vaak gaat men er foutief vanuit dat het aan de club is om de ongevalsaangifte te doen.  In werkelijkheid verloopt de procedure rechtstreeks tussen de verzekerde en de verzekeraar.  De club en/of de federatie komen daar dus niet in tussen.  Voor de duidelijkheid zetten we hier de te volgen stappen op een rijtje:

 1. Je loopt tijdens een badminton-gerelateerde activiteit een blessure op.
 2. Je vraagt een aangifteformulier aan een verantwoordelijke van de club, of download dit zelf hier.
 3. Je vult de eerste twee pagina's van het formulier in, en laat dit ondertekenen door een verantwoordelijke van de club, bij voorkeur de secretaris.
 4. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.
 5. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, ...) verslagen, enz. op naar volgend adres:
  N.V. Arena
  Nervierslaan 85 bus 2
  B-1040 Brussel

  De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.
 6. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
 7. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best onmiddellijk overmaken aan ARENA zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
 8. Ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces worden best onmiddellijk gemeld aan ARENA om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.