Intern reglement

INTERN REGLEMENT TOTS KEERBERGEN

 

Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging  “Tots Keerbergen”. 

Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

Ieder lid van de vereniging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich houden aan de bepalingen van dit reglement. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de vereniging en de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie. 

 

LEDEN EN LIDGELD

 1. Wij zijn een competitie en recreatieve club voor volwassenen waarbij alleen volwassenen (+18 jaar) zich kunnen inschrijven als lid van onze club. Op reguliere speelavonden voor volwassen spelers zijn jeugdspelers (-18 jaar) normaal gesproken niet aanwezig, tenzij het bestuur en de actieve trainer een uitzondering toekennen.
 2. Kandidaat-leden kunnen 2x op proef een badmintonavond bijwonen middels zich in te schrijven in het aanwezige gastenboek waarbij de noodzakelijke gegevens ingeschreven worden teneinde in orde te zijn voor de verzekering. 

Kandidaat-leden die in het verleden al lid waren van de vereniging kunnen geen gebruik meer maken van deze regeling en worden verwacht zich direct aan te sluiten bij de vereniging.

 

 1. Inschrijving bij de vereniging gebeurt door het invullen van het inschrijvingsformulier: https://tots.be/inschrijven/ en het betalen van het nodige lidgeld. Bij de inschrijving in de club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen. Geen ingevuld inschrijvingsformulier én geen betaling is NIET in orde voor de verzekering. 
 2. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt bepaald door het bestuursorgaan van de vereniging. De tarieven zijn  beschikbaar via de website: https://tots.be/lid-worden/ en worden jaarlijks meegedeeld via een ledenbrief in december. 
 3. Bij niet of laattijdig betalen van de jaarlijkse bijdrage worden de leden in januari uitgeschreven bij Badminton Vlaanderen vzw waar de vereniging bij aangesloten is. Dit heeft als gevolg dat dit lid niet meer verzekerd is en niet meer kan deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de vereniging.

 

AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT (API)

 1. Bij Tots Keerbergen wordt er gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of andere ethische kwesties.. Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen. Om dit te bewerkstelligen hebben we bij Tots Keerbergen ook een aanspreekpunt integriteit (API). Hij of zij is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen, vermoedens, klachten,... heeft in verband met ethische kwesties. 

Meer informatie en contactgegevens van onze API kunnen gevonden worden op onderstaande website: https://tots.be/api

 

SPORTSPECIFIEKE REGELS

 1. De reguliere trainingsavonden en speeluren kunnen worden teruggevonden op: https://tots.be/speeluren/. Deze zullen jaarlijks geüpdatet worden. Onverwachte wijzigingen en aanpassingen worden via de verschillende communicatiekanalen gemeld. De sporthallen zijn gesloten op de bekende wettelijke feestdagen. Trainingsavonden die op die data vallen zullen dus niet doorgaan.
 2. Alle leden worden verwacht mee te helpen met het klaarzetten van de zaal voor de speelavond en het opruimen van de zaal na de speelavond, dit conform met de regels van de sporthal.
 3. Het is verboden om de terreinen te betreden met zolen die gekleurde strepen achterlaten op de sportvloer of met schoeisel dat al buiten gedragen is. Ook het dragen van geschikte sportkledij is aangeraden.
 4. Omkleden gebeurt in de kleedkamer. Laat hier echter geen waardevolle voorwerpen achter.  
 5. In geval van overbezetting van de terreinen is het verplicht om dubbelwedstrijden te spelen in plaats van enkel wedstrijden. Hierna verlaat je het veld zodat andere leden ook de kans krijgen om een wedstrijdje te spelen. Indien leden te lang moeten wachten op speelgelegenheid, worden er ook geen volledige wedstrijden gespeeld, maar een enkele set. 
 6. Denk eraan om in de zaal niet over andere spelers hun terrein te lopen. Dit is niet alleen storend voor deze spelers, maar ook gevaarlijk waardoor het risico op ongevallen vergroot.
 7. We proberen actief het onderling contact tussen de leden te bevorderen. Durf uit je schelp komen. Speel eens een spelletje met iemand anders dan met je “vaste” partner. We verwachten ook van onze gevestigde waarden om zich open te stellen naar nieuwe leden toe en hen zo op te nemen in onze warme badminton familie.
 8. We verwachten dat recreanten gebruik maken van plastic shuttles op de speelavonden. Competitiespelers mogen gebruik maken van de aangeboden veren shuttles. We verwachten wel dat dit op een duurzame manier gebeurt. Een vrij spel avond op donderdag is niet hetzelfde als een competitiematch, en kent dus ook niet hetzelfde shuttleverbruik. Wij verwachten dat alle spelers hier hun verantwoordelijkheid opnemen en op een respectvolle manier omgaan met het aangeboden materiaal. 

 

WIJZIGINGEN INTERN REGLEMENT

 1. Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten  van de vereniging bepaald. 
 2. De laatste wijziging vond plaats op 28/09/2023 te Keerbergen